دوشنبه, 4 خرداد, 1394

به اطلاع برادران دانشجویان می رساند آزمون تربیت بدنی روز یکشنبه مورخه 94/03/10 دانشجویان کاردانی ساعت 9 صبح و دانشجویان کارشناسی ساعت 11 برگزار می گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد روستایی فقط روز های دوشنبه در تایم کلاس برگزار خواهد شد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد شریفی راد امروز چهارشنبه  مورخه94/02/30 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند  کلاسهای روز یکشنبه استاد نواب هفته آینده روز شنبه مورخه 94/03/02 برگزار می کردد . 

به اطلاع دانشجویان  می رساند کلاسهای اندیشه و اخلاق استاد ابراهیمی امروز سه شنبه مورخه 94/02/29 برگزار نمی گردد . 

قابل توجه دانشجویان گرامی
جهت شرکت در جشنواره سراسری قرآن در بخش های هنری،ادبی، پژوهش ، فناوری،بخش کتبی و شفاهی به آدرس ثبت نام اینترنتی :www.uast.ac.ir مراجعه نمایید.
مهلت ثبت نام :30 اردیبهشت 94

امتحان پايان ترم درس تربيت بدني و ورزش 1 استاد شريف روز يكشنبه مورخ 94/03/03 ساعت 09:00 برگزار ميگردد.

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پايان ترم درس كارگاه جوشكاري استاد شاهميري روز پنجشنبه مورخ 94/03/7 در همان ساعات كلاسي برگزار ميگردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاس طراحی معماری مجموعه ورزشی استاد رستمی روز یکشنبه مورخه 94/02/27 از ساعت 14 برگزار می گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به فرصت باقی مانده تا شروع امتحا نات حضور در کلاس نقشه برداری و عملیات استاد جعفری روزپنجشنبه مورخه 94/02/24 الزامیست لازم بذکر است  در صورت غیبت در کلاس مذکور نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد . 

محتوای تغذیه