پنجشنبه, 9 مرداد, 1393

عید رمضان آمدو ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمدو صد حیف که آن رفت
فرا رسیدن عید سعید فطر مبارک باد .

به اطلاع دانشجویان معماری شهری ترمی می رساند کلاس ایمنی بهداشت استاد پیرظهیری امروز دوشنبه مورخه 06/05/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع می رساند آخرین کلاس توجیهی کاروزی 2 استاد احدی روز پنج شنبه مورخه 16/05/93 راس ساعت 16 برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان می رساند آخرین کلاس توجیهی استاد زهریی، مسیبیان، طاهریان، کریم زاده روز یکشنبه مورخه 12/05/93 راس ساعت 14 برگزار می گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس توجیهی کاروزی آقایان زهریی، کریم زاده و قاسمی فردا چهار شنبه مورخه 1/05/93 راس ساعت 14 برگزارمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کاردانی معماری شهری می رساند کلاس کارآفرینی سرکارخانم ملکی روز سه شنبه مورخه 03/05/93 برگزار نمی گردد .

ثبت نام دوره های کاردانی ترمی بدون
آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی 
 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی عمران گروه های c و d میرساند کلاسهای استاد بوداقپور و لک زاده امروز پنج شنبه مورخه 26/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی عمران گروه D می رساند کلاس مدیریت کسب وکار  ساعت 15الی 18 امروز پنج شنبه مورخه 26/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاسهای استاد بوداقپور امروز چهارشنبه مورخه 25/04/93 برگزار نمی گردد .

محتوای تغذیه