يكشنبه, 11 مرداد, 1394

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس توجیهی کارورزی روز یکشنبه مورخه 94/05/04 ساعت 14 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس پی و پی سازی استاد حمید صفری از روز چهارشنبه مورخه 94/04/31  ساعت 17 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد ستوده روز پنج شنبه مورخه 94/04/25 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع می رساند تحویل پروژه استاد خلیلیان درس شیوه های برداشت روز سه شنبه مورخه 94/04/02 ساعت 12 الی 14 برگزار می گردد . 

قابل توجه دانشجویان
ثبت نام ترم تابستانی 1394
- روز دوشنبه مورخه 01/04/94 مقطع کاردانی
- روز سه شنبه مورخه 02/04/94 مقطع کارشناسی
ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود
 

قابل توجه خواهران دانشجويایی كه ازامتحان پايان ترم درس تربيت بدني استادشريف جامانده اند
امتحان پايان ترم درس تربيت بدني و ورزش 1 استاد شريف روز دوشنبه مورخ 1/4/94 ساعت 10:00 برگزار ميگردد.
 

قابل توجه دانشجويان مهندسي عمران
تاريخ تحويل پروژه نهايي درس پروژه سازه هاي بتني استاد طاهريان روز شنبه مورخ 06/04/94 ساعت 08:30 ميباشد.
تاريخ تحويل پروژه نهايي پروژه سازه هاي فولادي استاد بوداقپور روز شنبه مورخ 30/03/94 ساعت 10:00 ميباشد.
تاريخ تحويل پروژه نهايي پروژه سازه هاي بتني استاد لك زاده روز چهارشنبه مورخ 03/04/94 ساعت 10:00 ميباشد.
تاريخ تحويل پروژه نهايي پروژه سازه هاي بتني استاد رسولي روز شنبه مورخ 06/04/94 ساعت 08:30 ميباشد.
تاريخ تحويل پروژه نهايي پروژه سازه هاي فولادي استاد پورمستقيمي روز پنجشنبه مورخ 04/04/94 ساعت 08:00 ميباشد.

به اطلاع دانشجویان میرساند کرکسیون طراحی نهایی استاد بهروزی و بازماندگان تحویل پروژه استاد بهروزی رو زشنبه مورخه 94/03/23 ساعت 13:30 کلاس 102 می باشد .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی اماکن ورزشی می رساند زمان تحویل پروژه استاد رستمی رو ز شنبه مورخه 94/03/23 ساعت 10 صبح کلاس 101 می باشد . 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی اماکن ورزشی می رساند زمان تحویل پروژه استاد رستمی رو ز شنبه مورخه 94/03/23 ساعت 10 صبح کلاس 101 می باشد . 

محتوای تغذیه