جمعه, 2 آبان, 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های نقشه برداری استاد جعفری فردا پنجشنبه مورخه 01/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس استاد لک زاده امروز چهارشنبه مورخه 30/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس مبانی فضای سبز استاد احدی فردا صبح چهارشنبه مورخه 30/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد بسیطی امروز دوشنبه مورخه 28/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های آزمایشگاه جوش استاد احدی امروز یکشنبه مورخه 27/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری استاد آقای جعفری امروز یکشنبه مورخه 27/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم فرهادی این هفته برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های آقای قاسمی روز شنبه مورخه 26/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم عصری فردا پنج شنبه مورخه 24/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس کارگاه ساختمان استاد رسولی امروز چهارشنبه مورخه 23/07/93 برگزار نمی گردد. 

محتوای تغذیه