چهارشنبه, 1 مرداد, 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس توجیهی کاروزی آقایان زهریی، کریم زاده و قاسمی فردا چهار شنبه مورخه 1/05/93 راس ساعت 14 برگزارمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کاردانی معماری شهری می رساند کلاس کارآفرینی سرکارخانم ملکی روز سه شنبه مورخه 03/05/93 برگزار نمی گردد .

ثبت نام دوره های کاردانی ترمی بدون
آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی 
 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی عمران گروه های c و d میرساند کلاسهای استاد بوداقپور و لک زاده امروز پنج شنبه مورخه 26/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی عمران گروه D می رساند کلاس مدیریت کسب وکار  ساعت 15الی 18 امروز پنج شنبه مورخه 26/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاسهای استاد بوداقپور امروز چهارشنبه مورخه 25/04/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی معماری محیط بیرونی گروه AوB می رساند کلاس های مدیریت مراکز هنری استاد بندلی زاده امروز سه شنبه مورخه 24/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند واحد کاروزی فاقد کلاس های مستمر می باشد.( کلاسی در دانشگاه برگزار نمی گردد)

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند کلاسهای ترم تابستان از روز شنبه مورخه 21/04/93 برگزار می گردد . 

رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری(س) را  تسلیت می گوییم.

محتوای تغذیه