جمعه, 29 فروردين, 1393

به اطلاع كليه دانشجويان شهرسازي مي رساند كلاسه اي استا علايي امروز چهارشنبه موخه 27/01/93 برگزار نمي گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای سرکارخانم کرمی امروز چهارشنبه مورخه 27/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي مي رساند كلاسهاي سركار خانم احدي امروز چهارشنبه مورخه 27/01/93 برگزار نمي گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاس های سرکار خانم کرمی امروز سه شنبه مورخه 26/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای استاد سعیدی امروز دوشنبه مورخه 25/01/93 برگزار نمی گردد

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های عکاسی استاد صادقلو فردا دوشنبه مورخه 25/01/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی شهرسازی کلاسهای سرکار خانم احدی امروز یکشنبه 24/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کاردانی می رساند کلاسهای استاد پور علی امروز دوشنبه مورخه 18/01/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان کاردانی می رساند کلاسهای ریاضیات و آمار سرکارخانم طاهریان امروز دوشنبه مورخه 18/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای آقای طاهریان امروز یکشنبه مورخه 17/01/93 برگزار نمی گردد .

محتوای تغذیه