پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم مهرماه 96

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هوشمند سازه در نیم سال اول سال تحصیلی 97-1396 اقدام به پذیرش دانشجو (بدون کنکور) در مقاطع کاردانی و کارشناسی(مهندسی ) می نماید .
 
عناوین رشته های کارشناسی (مهندسی)
 
1- مهندسی فناوری عمران - ساختمان سازی 
2- مهندسی معماری- طراحی و نوسازی بافت فرسوده 
3- مهندسی معماری - طراحی فضاها و اماکن ورزشی
4- مهندسی حرفه ای معماری - طراحی محیط داخلی 
5- مهندسی حرفه ای معماری طراحی محیط بیرونی 
 
عناوین رشته های کاردانی 
 
1- کاردانی حرفه ای معماری - معماری داخلی 
2- کاردانی فنی معماری - معماری شهری 
3- کاردانی فنی عمران - سازه های پیش ساخته 
4- کاردانی فنی شهرسازی