پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه تاریخ تحویل پروژه

قابل توجه دانشجويان
تاريخ تحویل پروژه کلیه گروههای مهندسی عمران دروس سازه های بتن مسلح و سازه های فولادی مورخ 94/11/15 ساعت 9:00 میباشد .