پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای فیزیک پیش خانم طاهریان امروز یکشنبه مورخه 94/08/03 برگزار نمی گردد .