پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع دانشجویان می ر ساند کلاسهای فیزیک پیش و فیزیک مکانیک  خانم طاهریان فردا سه شنبه مورخه 94/08/05 برگزار نمی گردد .