پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس  گزارش نویسی استاد صفری امروز شنبه مورخه 94/08/09 برگزار نمی گردد .