پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس گزارش نویسی استاد صفری امروز شنبه مورخه 30/08/94 برگزار  نمی گردد .