پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

تبریک سالروز تاسیس دانشگاه جامع

18 مهر ماه سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی به عنوان اولین دانشگاه مهارتی کشور ، گرامی باد. 
مهارت آموزی و کارآفرینی، لازمه اقتصاد مقاومتی