پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

ثبت نام ترم تابستان 97

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام ترم تابستان در تاریخ های 7 و 9و 10 تیرماه به واحد آموزش مراجعه فرمایید .