پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96

به اطلاع دانشجویان می رساند شروع ثبت نام ترم بهمن، دانشجویان کاردانی روز سه شنبه مورخه 96/11/03 و دانشجویان کارشناسی روز چهارشنبه مورخه 96/11/04 می باشد .