پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

عدم برگزاری کلاس

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جناب آقای دکتر زهریی فردا دوشنبه مورخه 97/05/22 برگزار نمی گردد.