پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

محدود بودن زمان انتخاب واحد تابستان 97

قابل توجه دانشجویان گرامی 
نظر به محدود بودن زمان انتخاب واحد ترم تابستان هر چه سریعتر جهت ثبت نام به واحد آموزش  مراجعه نمایید .
روابط عمومی مرکز علمی کاریردی هوشمند سازه