پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

مصاحبه با جناب آقای مهندس شهرام زرکش معاونت محترم آموزش مرکز

چکیده ای از سوابق تحصیلی  آموزشی جناب آقای مهندس شهرام زرکش معاونت محترم آموزش علمی کاربردی هوشمند سازه 
جناب آقای مهندس زرکش داری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی و بیش از 20 سال در حوزه آموزش علمی کاربردی رشته های معماری - شهرسازی و عمران مشغول فعالیت می باشند .
سوال : اولویت های رشته معماری وعمران،  چرا معماری و عمران بخوانیم ؟ 
 
پاسخ : ساخت و ساز و آبادانی در هر کشوری عامل اصلی توسعه و پیشرفت می باشد. بیشترین سرمایه گذاری و بودجه ها در بخش عمران هزینه می گردد . با توجه به رشد سریع و روز افزون در تکنولوژی ساخت و اجرا . منسوخ شدن روش های سنتی، نیاز به تربیت نیروی متخصص و کارآمد در این زمینه بیش از پیش احساس می گردد. لذا توجه به این بخش دارای اولویت می باشد .