پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

پذیرش و ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی (بدون آزمون) در نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هوشمند سازه در نیم سال دوم سال تحصیلی 97-1396 اقدام به پذیرش دانشجو (بدون کنکور) در مقاطع کاردانی و کارشناسی(مهندسی ) می نماید .

عناوین رشته های کارشناسی (مهندسی)

1- مهندسی فناوری عمران - ساختمان سازی
2- مهندسی معماری- طراحی و نوسازی بافت فرسوده
3- کارشناسی حرفه ای معماری - طراحی محیط داخلی

عناوین رشته های کاردانی

1- کاردانی حرفه ای معماری - معماری داخلی
2- کاردانی فنی معماری - معماری شهری
3- کاردانی فنی عمران- امور پیمانها
4- کاردانی فنی عمران - سازه های پیش ساخته
5- کاردانی فنی شهرسازی

6- کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده
 
تلفن تماس و مشاوره 22010511- 22049660