پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام ترم تابستان در تاریخ های 7 و 9و 10 تیرماه به واحد آموزش مراجعه فرمایید . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت شرکت در امتحانات ( دروس عملی و نظری و تحویل پروژه ) همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی الزامی است . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های  استاد خانم  احدی امروز یکشنبه مورخه 97/02/30 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری و عملیات استاد جعفری امروز شنبه مورخه97/02/29 برگزار نمی گردد . 

ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی (مهندسی )بدون آزمون مهر و بهمن 95 دانشگاه علمی کاردی  
داوطلبان از روز یکشنبه مورخه 95/06/07 لغایت روز شنبه مورخه 95/06/13 برای ثبت نام در رشته های ذیل فرصت دارند . 
 
عناوین رشته های کاردانی:
1-معماری داخلی
2-معماری شهری
3-عمران-امورپیمانها
4-عمران-سازه های پیش ساخته
5-عمران-نگهداری و مرمت
6-شهرسازی
7-شبکه های کامپیوتری

کوه پیمایی استاد امیدی 
پنجشنبه 95/02/02 و پنجشنبه 95/02/16 ساعت 8:15 کنار مجسمه میدان درکه

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس گزارش نویسی استاد صفری امروز شنبه مورخه 21/01/95 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه داشجویان می رساند کلاسهای استاد قاسمی فردا پنجشنبه مورخه 94/12/06 و شنبه مورخه 94/12/08 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس استاد دهبان روز چهارشنبه مورخه94/12/05 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد سبزه ئی امروز سه شنبه مورخه 94/09/17 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع  کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد زهره ای امروز سه شنبه مورخه 94/09/17 برگزار نمی گردد . 

 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد بندلی زاده امروز سه شنبه مورخه94/09/10 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد بندلی زاده امروز یکشنبه مورخه 94/09/08 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد یگانه امروز شنبه مورخه 07/09/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری آقای جعفری  امروز چهارشنبه مورخه 94/09/04 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس گزارش نویسی استاد صفری امروز شنبه مورخه 30/08/94 برگزار  نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس زبان فنی استاد ملک محمدی روز شنبه ازساعت 8:20 الی 10 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس  گزارش نویسی استاد صفری امروز شنبه مورخه 94/08/09 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می ر ساند کلاسهای فیزیک پیش و فیزیک مکانیک  خانم طاهریان فردا سه شنبه مورخه 94/08/05 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می ر ساند کلاسهای فیزیک پیش و فیزیک مکانیک  خانم طاهریان فردا سه شنبه مورخه 94/08/05 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای فیزیک پیش خانم طاهریان امروز یکشنبه مورخه 94/08/03 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می ر ساند کلاس های استاد فکری امروز چهارشنبه مورخه 94/07/29 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس توجیهی بتن استاد رسولی و فولاد استاد طاهریان روز سه شنبه مورخه 94/08/05 راس ساعت 16:30 برگزار می گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد شاهانی امروز سه شنبه مورخه 94/07/28 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویانم می رساند کلاس های کاربرد نرم افزار استاد ذالفقارنیا فردا پنجشنبه مورخه 94/07/23 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای نقشه برداری استاد جعفری امروز چهارشنبه مورخه94/07/22 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای طراحی معماری استاد مطلایی امروز سه شنبه مورخه 94/07/21 برگزار نمی گردد . 

قابل توجه دانشجویان
ساعت حضورکارشناس ارشد بالینی (خانواده ، ازداوج و بالینی)در مرکز روزهای دوشنبه ازساعت 9 الی 16 واحد6 دفتر مشاوره
 

قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان ثبت نام زوج های دانشجو از تاریخ 11/07/94 الی 30/07/94 به مدت 20 روز خواهد بود.
زوج هایی که تاریخ عقد آنها از 01/07/94 تا30/07/94 می باشند می توانند جهت ثبت نام به سامانه ازدواج دانشجویی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
www.ezdevaj.nahad.ir
امور فرهنگی

به اطلاع می رساند تحویل پروژه استاد خلیلیان درس شیوه های برداشت روز سه شنبه مورخه 94/04/02 ساعت 12 الی 14 برگزار می گردد . 

قابل توجه خواهران دانشجويایی كه ازامتحان پايان ترم درس تربيت بدني استادشريف جامانده اند
امتحان پايان ترم درس تربيت بدني و ورزش 1 استاد شريف روز دوشنبه مورخ 1/4/94 ساعت 10:00 برگزار ميگردد.
 

به اطلاع دانشجویان میرساند کرکسیون طراحی نهایی استاد بهروزی و بازماندگان تحویل پروژه استاد بهروزی رو زشنبه مورخه 94/03/23 ساعت 13:30 کلاس 102 می باشد .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی اماکن ورزشی می رساند زمان تحویل پروژه استاد رستمی رو ز شنبه مورخه 94/03/23 ساعت 10 صبح کلاس 101 می باشد . 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی اماکن ورزشی می رساند زمان تحویل پروژه استاد رستمی رو ز شنبه مورخه 94/03/23 ساعت 10 صبح کلاس 101 می باشد . 

قابل توجه دانشجويان درس كاربرد نرم افزارهاي مهندسي عمران
زمان تحويل پروژه درس كاربرد نرم افزارهاي مهندسي عمران ( پروژه (excel استاد ذوالفقاري نيا مورخ 21/3/94 ساعت 13:30 ميباشد.
زمان امتحان شفاهي و تحويل پروژه ) ETABS  CDو دفترچه) مورخ 28/3/94 ساعت 13:30 ميباشد. ضمنا همراه داشتن پروژه EXCEL در زمان امتحان شفاهي الزامي است. (براي امتحان هر 4 نفربايد يك لپ تاپ همراه داشته باشند.)

به اطلاع دانشجویانی که از تحویل پروژه خانم مهندس مستوفی بازمانده اند می رساند آخرین مهلت ارائه پروژه روز شنبه مورخه 94/03/16 از ساعت 8 الی 10 کلاس 101 می باشد . 

به اطلاع دانشجویانی که از تحویل پروژه خانم مهندس مستوفی بازمانده اند می رساند آخرین مهلت ارائه پروژه روز شنبه مورخه 94/03/16 از ساعت 8 الی 10 کلاس 101 می باشد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی زبان استاد قانعی روز یکشنبه مورخه 94/03/10 از ساعت 7:30 برگزار می گردد . 

به اطلاع برادران دانشجویان می رساند آزمون تربیت بدنی روز یکشنبه مورخه 94/03/10 دانشجویان کاردانی ساعت 9 صبح و دانشجویان کارشناسی ساعت 11 برگزار می گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد روستایی فقط روز های دوشنبه در تایم کلاس برگزار خواهد شد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد شریفی راد امروز چهارشنبه  مورخه94/02/30 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند  کلاسهای روز یکشنبه استاد نواب هفته آینده روز شنبه مورخه 94/03/02 برگزار می کردد . 

به اطلاع دانشجویان  می رساند کلاسهای اندیشه و اخلاق استاد ابراهیمی امروز سه شنبه مورخه 94/02/29 برگزار نمی گردد . 

امتحان پايان ترم درس تربيت بدني و ورزش 1 استاد شريف روز يكشنبه مورخ 94/03/03 ساعت 09:00 برگزار ميگردد.

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پايان ترم درس كارگاه جوشكاري استاد شاهميري روز پنجشنبه مورخ 94/03/7 در همان ساعات كلاسي برگزار ميگردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاس طراحی معماری مجموعه ورزشی استاد رستمی روز یکشنبه مورخه 94/02/27 از ساعت 14 برگزار می گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به فرصت باقی مانده تا شروع امتحا نات حضور در کلاس نقشه برداری و عملیات استاد جعفری روزپنجشنبه مورخه 94/02/24 الزامیست لازم بذکر است  در صورت غیبت در کلاس مذکور نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای اساتید ذیل امروز سه شنبه مورخه 94/02/22 برگزار نمی گردد . 
1- آقای بهروزی کلاسهای 8 الی 14   2- خانم احدی 3- آقای رضایی 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی تفسیر موضوعی قرآن استاد کفاش سمنانی روز چهار شنبه مورخه 94/02/30 از ساعت 8 الی 11:20 در ساعات کلاسی برگزار می گردد .  

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد ستوده امروز دوشنبه مورخه 94/02/21 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای آقای حکیمی فر امروز شنبه مورخه 940/2/19 برگزار نمی گردد. 
 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی می رساند کلاسهای فوق العاده استاد روستایی فردا پنجشنبه مورخه94/02/17 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس تاریخ تحیلی و اندیشه اسلانی استاد مینایی فردا پنجشنبه مورخه 17/02/94 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان کاردانی شهرسازی و امورپیمانها می رساند کلاس جبرانی نقشه برداری استاد بندلی زاده روز یکشنبه مورخه 94/02/20 از ساعت 9 صبح الی 17 برگزار می گردد . لازم بذکر است تمامی دانشجویان جزوه درس مربوطه را از انتشارات تهیه نمایند . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ریاضیات استاد رضایی گهر روز چهارشنبه مورخه 94/02/16 از ساعت 17:30 برگزار می گردد . 

قابل توجه دانشجويان مهندسي عمران
كساني كه درس پروژه سازه هاي فولادي را با مهندس بوداقپور مي گذرانند فقط تا مورخه24/2/94 فرصت دارند جهت اطلاع از پروژه به استاد مراجعه كنند بعد از اين تاريخ نمره اين درس صفر خواهد شد.

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی می رساند کلاسهای استاد روستایی فردا دوشنبه مورخه 94/02/14 طبق برنامه کلاسی برگزار می گردد .

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های تربیت بدنی استاد باقریان امروز یکشنبه مورخه 94/02/13 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد حق صفت امروز یکشنبه مورخه 94/02/13 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای خانم توکلی امروز یکشنبه مورخه 94/02/13 و فردا دوشنبه مورخه 94/02/14 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد سبزه ای امروز یکشنبه مورخه 94/02/13 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس کارگاه جوشکاری استاد شاهمیری امروز پنجشنبه مورخه 94/02/10 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های نقشه برداری آقای مهندس جعفری امروز پنجشنبه مورخه 10/02/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی زبان استاد قانعی روز یکشنبه مورخه 94/02/13 از ساعت 7:30 الی 12:30 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی می رساند کلاس استاد روستایی روز پنجشنبه مورخه10/02/94 راس ساعت 18 در کلاس 201 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای جامعه شناسی خانم کرمی امروز سه شنبه مورخه 94/02/08 برگزار نمی گردد . 

 به اطلاع دانشجویان میرساندكلاسهاي جبراني درس سازه هاي بتنی
استاد پورلك روز چهارشنبه مورخ 9/2/94 ساعت 17 به مدت سه هفته برگزار ميگردد.

به اطلاع می رساند امتحانات میان ترم دروس پی و پی سازی استاد پور علی و مدیرت ساخت استاد روستایی روز دوشنبه مورخه 07/02/94 در همان ساعات کلاسی برگزار می گردند لازم به ذکر است کلاس های مهندس پورمستقیمی برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی می رساند کلاس های استاد روستایی فردا دوشنبه مورخه 31/01/94 برگزار نمی گردد .لازم به ذکر است امتحان میان ترم هفته آینده راس ساعت 18 الی 19:30 برگزار می گردد حضور تمامی دانشجویان در آزمون الزامیست.  

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم انصاری امروز شنبه مورخه 29/01/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه  خواهران دانشجویان می رساند کلاسهای تربیت بدنی سرکار خانم شریف فردا یکشنبه مورخه 30/01/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد پورلک فردا پنجشنبه مورخه 27/01/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می ر ساند کلاس های سرکار خانم آیت الهی امروز سه شنبه مورخه 25/01/94 برگزار نمی گردد . 

قابل توجه دانشجويان مهندسي عمران ساختمان سازي
جلسه توجيهي درس پروژه سازه هاي بتن مسلح گروه  A استاد طاهريان روز چهارشنبه مورخ 26/1/94 ساعت 15:00 برگزار ميگردد.
جلسه توجيهي درس پروژه سازه هاي بتن مسلح گروه  B استاد لك زاده روز شنبه مورخ 29/1/94 ساعت 10:00 برگزار ميگردد.
جلسه توجيهي درس پروژه سازه هاي بتن مسلح گروه ‍C  استاد رسولي روز چهارشنبه مورخ 26/1/94 ساعت 14:15 برگزار ميگردد.
جلسه توجيهي درس پروژه سازه هاي فولادي گروه ‍C  و كارگاه تكميلي ساختمان استاد ستوده روز پنجشنبه مورخ 27/1/94 ساعت 14:00 برگزار ميگردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم ملکی فردا دوشنبه مورخه 24/01/94 و دوشنبه هفته آینده برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد پورلک فردا پنجشنبه مورخه 20/01/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای خانم احمدی جاوید امروز چهارشنبه مورخه 19/01/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد کشانی روز پنجشنبه مورخه 20/01/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد رسولی فردا چهارشنبه مورخه 19/01/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد کشوری فردا چهارشنبه مورخه 19/01/94 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد آیت الهی امروز سه شنبه مورخه 19/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم کرمی امروز سه شنبه مورخه 19/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد احدی امروز سه شنبه مورخه 19/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد  محمد صفری فردا پنج شنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های نقشه برداری استاد جعفری فردا پنجشنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاتیک، مقاومت مصالح سازه های بتنی استاد حمیدرضا صفری  فردا پنجشنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد بختیاری امروز چهارشنبه مورخه 13/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای فارسی استاد شریفی راد فردا چهارشنبه مورخه 13/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای اندیشه اسلامی 1 استاد ابراهیمی امروز سه شنبه مورخه 12/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم دواچی فردا یکشنبه مورخه 10/12/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های ریاضیات پیش و عمومی سرکار خانم طاهریان امروز شنبه مورخه 09/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای سرکار خانم فرهادی از روز شنبه مورخه 09/12/93 لغایت روز پنج شنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع خواهران دانشجو می رساند کلاس های تربیت بدنی سرکار خانم قربانی روز شنبه مورخه 09/12/93 برگزار نمی گردد .  

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای  خانم دهبان امروز پنجشنبه مورخه 07/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های جوشکاری استاد شاهمیری امروز پنجشنبه مورخه 07/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم پورمستقیمی امروز سه شنبه مورخه 05/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع  دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر زهریی امروز سه شنبه مورخه 05/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد خانم کشانی امروز دوشنبه مورخه 04/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلیه کلاس های استاد آقای پورمستقیمی امروز دوشنبه مورخه 04/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع  می رساند زمان ثبت نام نیم سال دوم تحصیلی 94-93 دانشجویان کاردانی و کارشناسی به شرح ذیل می باشد . 
دانشجویان کاردانی فقط روز دوشنبه مورخه 13/11/93 از ساعت 8:30 لغایت 15:30 
دانشجویان کارشناسی فقط روز سه شنبه مورخه 14/11/93 از ساعت 8:30 لغایت 15:30
 
 

به اطلاع دانشجویان می رساند تحویل پروژه استاد علوی جهت دانشجویان بازمانده روز پنج شنبه مورخه 25/10/93 ساعت 10 صبح انجام می شود . 

قابل توجه دانشجويان
تحويل پرو‍ژه درس بيان معماري استاد فرهادي روز چهارشنبه 24/10/93 ساعت 10 صبح برگزار ميگردد.
 

قابل توجه دانشجويان
تحويل پرو‍ژه درس كارگاه معماري 1 استاد مطلايي  (براي دانشجويان كارشناسي كه در تاريخ تحويل قبلي حضور نداشته اند) روز سه شنبه 23/10/93 ساعت 14:00 برگزار ميگردد. تحويل تحويل پرو‍ژه درس كارگاه معماري 1 استاد مطلايي  (براي دانشجويان كارداني) روز يكشنبه 28/10/93 ساعت 10:00 برگزار ميگردد.

به اطلاع دانشجویان کاردانی معماری می رساند تحویل پروژه درس مقدمات طراحی استاد احمدی جاوی به روز سه شنبه مورخه 23/10/93 ساعت 10صبح برگزار می گردد . 

به اطلاع دانشجویان  کاردانی معماری داخلی می رساند زمان تحویل پروژه درس بیان معماری داخلی استاد دواچی از روز یکشنبه به روز دوشنبه22/10/93 از ساعت 8 الی 10 موکول می گردد. 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی عناصر جزئیات استاد حکمتی روز پنجشنبه مورخه 11/10/93 در ساعتهای 11 الی  12:30 و 12:30 الی 14 و 14 الی 15:30 برگزار می گردد. 
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس خاک 1 استاد حکمتی روزدوشنبه مورخه 09/10/93 از ساعت 12 الی 14 خاک 2 از ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد .  

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای  زبان استاد قانعی روز یکشنبه مورخه 07/10/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان  کاردانی می رساند کلاس جبرانی جغرافیای شهری استاد ترابی روز شنبه مورخه 06/10/93 از ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های  اندیشه استاد ابراهیمی امروز چهارشنبه مورخه 03/10/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد علوی امروز دوشنبه مورخه 01/10/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد مطلایی امروز سه شنبه مورخه 25/09/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد بسیطی فردا دوشنبه مورخه 24/09/93 برگزار نمی گردد . لازم به ذکر است کلاس جبرانی روز پنج شنبه برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم احمدی جاوید روز یکشنبه مورخه 23/09/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاس جبرانی (روز سه شنبه ) استاد مطلایی فردا چهارشنبه مورخه 19/09/93 از ساعت 8:30 الی 17 برگزار می گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد مطلایی روز پنج شنبه مورخه20/09/93 از ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های اندیشه اسلامی 2 استاد ابراهیمی امروز چهارشنبه مورخه 12/09/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای استاد آوند امروز دوشنبه مورخه 10/09/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم شریفی راد امروز یکشنبه مورخه 09/09/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلیه کلاس های سرکار خانم شاهانی فردا سه شنبه مورخه 04/09/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلیه کلاس های سرکار خانم شاهانی فردا سه شنبه مورخه 04/09/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های مبانی بیان معماری و کاربرد رایانه سرکار خانم دواچی امروز دوشنبه مورخه 03/09/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای فضای سبز و باغ آرایی سرکارخانم ولی خانی امروز شنبه مورخه 01/09/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم سعیدی فردا پنجشنبه مورخه 29/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای نقشه برداری استاد جعفری فردا پنجشنبه مورخه 29/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم توکلی فردا سه شنبه مورخه 27/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس آزمایشگاه جوشکاری امروز یکشنبه مورخه 25/08/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهاس زبان استاد کریم زاده روز دوشنبه مورخه 26/08/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای جغرافیای شهری سرکارخانم ترابی روز شنبه مورخه 24/08/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای جغرافیای شهری سرکارخانم ترابی روز شنبه مورخه 24/08/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس طراحی سازه های بتنی پیش ساخته استاد پور لک از ساعت 16 الی 17:40 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم کرمی امروز سه شنبه مورخه 20/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد کاشانی امروز دوشنبه مورخه 19/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای جغرافیای شهری سرکارخانم ترابی روز شنبه مورخه 24/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های  ریاضی و فیزیک سرکار خانم جعفری فردا یکشنبه مورخه 18/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم مستوفی امروز شنبه مورخه 17/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد خراسانی روز چهارشنبه مورخه 14/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد براتی روز چهارشنبه مورخه 14/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد جعفریان روز یکشنبه مورخه 11/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد پیرظهیری روز شنبه مورخه 10/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد رضایی فردا پنج شنبه مورخه 08/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های جمعیت شناسی سرکار خانم عبدالهی امروز چهارشنبه  مورخه 07/08/93 و چهارشنبه هفته آینده برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های زبان استاد کریم زاده امروز چهارشنبه مورخه 07/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد رضایی روز پنج شنبه مورخه 08/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد ذالفقارنیا فردا دوشنبه مورخه 05/08/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس اندیشه اسلامی ساعت 18 الی 19:40 خانم کفاش سمنانی امروز شنبه مورخه 03/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای اصول نقاشی دیواری سرکار خانم فیاض امروز شنبه مورخه 03/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد یگانه امروز شنبه مورخه 03/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های نقشه برداری استاد جعفری فردا پنجشنبه مورخه 01/08/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس استاد لک زاده امروز چهارشنبه مورخه 30/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس مبانی فضای سبز استاد احدی فردا صبح چهارشنبه مورخه 30/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد بسیطی امروز دوشنبه مورخه 28/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های آزمایشگاه جوش استاد احدی امروز یکشنبه مورخه 27/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری استاد آقای جعفری امروز یکشنبه مورخه 27/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم فرهادی این هفته برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های آقای قاسمی روز شنبه مورخه 26/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم عصری فردا پنج شنبه مورخه 24/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس کارگاه ساختمان استاد رسولی امروز چهارشنبه مورخه 23/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس کاربرد فناوری اطلاعات و تاسیسات استاد قاسمی فردا چهارشنبه مورخه 23/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های تفسیر موضوعی قرآن استاد مبشری امروز یکشنبه مورخه 20/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم توکلی امروز یکشنبه مورخه 20/07/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای تنظیم شرایط محیطی (نور و صدا) سرکار خانم پور مستقیمی امروز شنبه مورخه 19/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای تنظیم شرایط محیطی (نور و صدا) سرکار خانم پور مستقیمی امروز شنبه مورخه 19/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند  کلاسهای سرکار خانم توکلی امروز چهارشنبه مورخه 16/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد دلاوریان امروز سه شنبه مورخه15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد بهروزی از ظهر به بعد امروز سه شنبه مورخه 15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی ترم 1 می رساند کلاسهای ریاضی و فیزیک سرکار خانم طاهریان امروز سه شنبه مورخه 15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی ترم 1 می رساند کلاسهای ریاضی و فیزیک سرکار خانم طاهریان امروز سه شنبه مورخه 15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی ترم 1 می رساند کلاسهای ریاضی و فیزیک سرکار خانم طاهریان امروز سه شنبه مورخه 15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی ترم 1 می رساند کلاسهای ریاضی و فیزیک سرکار خانم طاهریان امروز سه شنبه مورخه 15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی ترم 1 می رساند کلاسهای ریاضی و فیزیک سرکار خانم طاهریان امروز سه شنبه مورخه 15/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم فلاح امروز شنبه مورخه 12/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم خلعتبری امروز شنبه مورخه 12/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد علوی امزروز شنبه مورخه 12/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد یگانه روز شنبه مورخه 12/07/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد سجادی روز شنبه مورخه 12/07/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکارخانم مطلایی امروز سه شنبه مورخه 08/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم شاهانی امروز سه شنبه مورخه 08/07/93 برگزار نمی گردد. 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی محیط بیرونی  می رساند کلاسهای استاد دهبان امروز سه شنبه مورخ 21/05/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان معماری شهری ترمی می رساند کلاس ایمنی بهداشت استاد پیرظهیری امروز دوشنبه مورخه 06/05/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع می رساند آخرین کلاس توجیهی کاروزی 2 استاد احدی روز پنج شنبه مورخه 16/05/93 راس ساعت 16 برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان می رساند آخرین کلاس توجیهی استاد زهریی، مسیبیان، طاهریان، کریم زاده روز یکشنبه مورخه 12/05/93 راس ساعت 14 برگزار می گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس توجیهی کاروزی آقایان زهریی، کریم زاده و قاسمی فردا چهار شنبه مورخه 1/05/93 راس ساعت 14 برگزارمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کاردانی معماری شهری می رساند کلاس کارآفرینی سرکارخانم ملکی روز سه شنبه مورخه 03/05/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی عمران گروه های c و d میرساند کلاسهای استاد بوداقپور و لک زاده امروز پنج شنبه مورخه 26/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی عمران گروه D می رساند کلاس مدیریت کسب وکار  ساعت 15الی 18 امروز پنج شنبه مورخه 26/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاسهای استاد بوداقپور امروز چهارشنبه مورخه 25/04/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی معماری محیط بیرونی گروه AوB می رساند کلاس های مدیریت مراکز هنری استاد بندلی زاده امروز سه شنبه مورخه 24/04/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد پیرظهیری فردا دوشنبه مورخه 05/03/93 برگزار نمی گردد .

قابل توجه کلیه دانشجویان
جهت ورود به جلسه امتحان موارد ذیل ضروری می باشد:
1 – ارائه فیش 15% حق نظارت ( نیمسال بهمن 92 ) به امور مالی
2 – دریافت پرینت کارت ورود به جلسه امتحان از سیستم سجاد و مهمور شدن آن با تائیدیه امور مالی
* بدیهی است در صورت عدم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان تا مورخه 13/3/93 از ورود به حوزه امتحانی ممانعت به عمل می آید.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند کلاسهای سرکار خانم کرمی امروز شنبه مورخه 03/03/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان شهر سازی می رساند کلاسهای استاد جنگجو امروز یکشنبه مورخه 28/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد نتاج فردا یکشنبه مورخه 28/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم مختاری امروز یکشنبه مورخه 21/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع می رساند کلاسهای سرکار خانم دهبان امروز یکشنبه مورخه 21/02/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند آزمون تربیت بدنی 1 و 2 از ساعت 15 الی 19 روز پنجشنبه مورخه 18/02/93 برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های سرکار خانم بسیطی امروز یکشنبه مورخه 14/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند كلاسهاي رياضي و فيزيك سركار خانم جعفري امروز يكشنبه مورخه 14 /02/93 برگزار نمي گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد مسیبیان فردا یکشنبه مورخه 14/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند كلاسهاي سركارخانم كاتوزيان امروز شنبه مورخه 13/02/93 برگزار نمي گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد رسولی فردا پنجشنبه موخه 11/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های سرکارخانم مطلایی امروز دوشنبه مورخه 08/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم دواچی فردا یکشنبه مورخه 07/02/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان ميرساند كليه كلاسهاي سركار خانم توكلي فردا پنجشنبه مورخه04/02/93 برگزار نمي گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي مي رساند  پروژه درس عكاسي استاد صادقلو روز پنجشنبه مورخه 04/02/93 از ساعت 10 الي 19 در پارك آب و آتش برگزار مي گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان كارداني عمران مي رساند كلاسهاي سركار خانم نيوي امروز شنبه مورخه 30/01/92 برگزار نمي گردد.

به اطلاع كليه دانشجويان شهرسازي مي رساند كلاسه اي استا علايي امروز چهارشنبه موخه 27/01/93 برگزار نمي گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای سرکارخانم کرمی امروز چهارشنبه مورخه 27/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي مي رساند كلاسهاي سركار خانم احدي امروز چهارشنبه مورخه 27/01/93 برگزار نمي گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاس های سرکار خانم کرمی امروز سه شنبه مورخه 26/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای استاد سعیدی امروز دوشنبه مورخه 25/01/93 برگزار نمی گردد

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های عکاسی استاد صادقلو فردا دوشنبه مورخه 25/01/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی شهرسازی کلاسهای سرکار خانم احدی امروز یکشنبه 24/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کاردانی می رساند کلاسهای استاد پور علی امروز دوشنبه مورخه 18/01/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان کاردانی می رساند کلاسهای ریاضیات و آمار سرکارخانم طاهریان امروز دوشنبه مورخه 18/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای آقای طاهریان امروز یکشنبه مورخه 17/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکارخانم شاهانی امروز یکشنبه مورخه 17/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم بسیطی امروز یکشنبه مورخه 17/01/93 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای استاد حکمتی امروز دوشنبه مورخه 19/12/92 برگزار نمی گردد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ضروریست مراکز از طریق پیامک و در ج در تابلو اعلانات به دانشجویان شاغل به تحصیل در ورودیهای 1390 به بعد که تاکنون حق نظارت را از طریق سامانه سجاد پرداخت ننموده اند اعلام نمایید تا هر چه سریعتر حداکثر تا تاریخ 20/12/92 اقدام نمایند .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی معماری داخلی می رساند کلاس های فنون مذاکره خانم کرمی امروز شنبه مورخه 17/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای آقای مهندس ستوده فردا یکشنبه مورخه 18/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای زبان استاد خانم ملک محمدی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخه های 18 و 19 اسفند برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی محیط داخلی می رساند کلاس کاربرد رایانه در معماری خانم دواچی ساعت 14:30 الی 16:45 امروز پنج شنبه مورخه 15/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع می رساند کلاسهای طراحی معماری و کارگاه طراحی 1 مهندس اسماعیلی فردا سه شنبه مورخه 13/12/92 برگزار نمی گردد .

 به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای زبان عمومی خانم ملک محمدی امروز دوشنبه مورخه 12/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس گروه مرمت ترم 2  از روز چهارشنبه به دوشنبه انتقال یافت .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم مختاری امروز یکشنبه مورخه 11/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کارشناسی طراحی فضاها و اماکن ورزشی گروه های  A , B می رساند کلاس روش های طراحی تولید صنعتی خانم شاهانی  امروز یکشنبه مورخه 04/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی شهرسازی ترم 2 می رساند کلاسهای طراحی شهری خانم صفی یاری   فردا یکشنبه مورخه 04/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای نقشه برداری استاد بندلی زاده فردا یکشنبه مورخه 04/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی معماری شهری و عمران امور پیمانها و مرمت  ترم 1 می رساند کلاسهای فیزیک پیش و مکانیک خانم جعفری و طاهریان فردا یکشنبه مورخه 04/12/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان حذف و اضافه واحدهای درسی روز شنبه 03/12/92 و یکشنبه 04/12/92 می باشد .

جزوه درس زبان استاد ملک محمدی از همین قسمت قابل دسترسی می باشد .

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند جزوه درس زبان استاد ملک محمدی از منو وقایع روز دانشگاه قابل دریافت می باشد

قابل توجه کلیه دانشجویان:
جهت مشاهده برنامه کلاسی نیمسال دوم(بهمن ماه92) از طریق منوی واحد آموزش اقدام نمایند.

به اطلاع می رساند با توجه به شرایط جوی پیش آمده و تاخیر در ثبت نام ها شروع کلاس ها از روز شنبه مورخه 26/11/92 بوده و برنامه کلاسها نیز روز پنج شنبه مورخه 24/11/92 از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد .

قابل توجه کلیه دانشجویان زمان انتخاب واحد رشته های کاردانی ترمی و پودمانی از ساعت 24 روزدوشنبه مورخه 14/11/92 لغایت 17/11/92 و رشته های کارشناسی از ساعت 24 روز سه شنبه مورخه 15/11/92 لغایت 18/11/92 از طریق سامانه سجاد می باشد .

به اطلاع دانشجویان متاهل می رساند مهلت ثبت نام سبد کالا تا روز دوشنبه مورخه  30/10/92 تمدید گردید آن دسته از دانشجویانی که موفق به ثبت نام نشده اند در اسرع وقت به واحد 5 سرکار خانم قهرمانی مراجعه نمایند .

به اطلاع کلیه دانشجویان  کارشناسی می رساند تاریخ تحویل پروژه عکاسی استاد صادقلو روز شنبه مورخه 05/11/92 می باشد، عدم تحویل پروژه در تاریخ مذکور باعث ثبت غیبت می گردد .

دانشجویانی که در آزمون تربیت بدنی استاد دارابی حضور نداشتند فردا چهارشنبه 25/10/92 ساعت 14 به سالن تربیت بدنی مراجعه نمایند .

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاسهای فیزیک و ریاضی خانم جعفری امروز سه شنبه مورخه 24/10/92 برگزار نمی گردد . دانشجویان روز چهارشنبه مورخه 25/10/92 جهت رفع اشکال ریاضیات ساعت 12:30 و فیزیک ساعت 14 می توانند مراجعه نمایند .

به اطلاع کلیه خواهران غایب در آزمون تربیت بدنی می رساند آخرین آزمون تربیت بدنی سرکار خانم ستوده فردا دوشنبه مورخه 23/10/92  راس ساعت 14 در سالن تربیت بدنی برگزار می گردد .

کلیه دانشجویان جهت ورود به جلسه امتحان لازم است کارت ورود به جلسه را قبلاً از سامانه سجاد دریافت نموده و ممهور به مهر آموزش نمایند.
لازم به ذکر است بدون کارت فوق از ورود به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد .
 
  
 
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد نقی زاده امروز سه شنبه مورخه 03/10/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد ریاحی امروز یکشنبه مورخه 1/10/92 برگزارنمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند  کلاسهای  جامعه شناسی استاد کرمی امروز یکشنبه مورخه 1/10/92 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاسهای زبان استاد کریم زاده امروز سه شنبه مورخه 19/09/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلیه کلاسهای سرکار خانم جعفری فردا سه شنبه مورخه 19/09/92 برگزار نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان کاردانی پیمانهای عمرانی پودمانی می رساند کلاس نقشه برداری استاد جعفری امروز یکشنبه مورحه 18/09/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند کلاس کارگاه آشنایی مقدماتی معماری سرکارخانم فرهادی روز شنبه مورخه 17/09/92 و روز سه شنبه مورخه 19/02/92 برگزار نمی گردد .

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم مطلایی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخه های 17/09/92و18/09/92 برگزار نمی گردد .

اين روزها حال و هواي شهرهامون، حال و هواي محرم را پيدا كرده است. بيرق‌هاي عزاي "يا حسين" بر سردر خانه‌ها و مغازه‌ها و اماكن مختلف برافراشته شده و با ديدن آنها دل‌ها هوايي مي‌شوند. باز محرم رسيد و لباس مشكي‌ها محيا، جهت به تن رفتن عاشقان و عزاداران امام حسين عليه‌السلام شده‌اند.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست فایل برنامه کلاسی مربوط به رشته مورد پذیرش را  از منوی واحد آموزش دانلود نمایند.

جهت مشاهده برنامه کلاسی روز چهارشنبه مورخه 10/07/1392 از ساعت 18 به سایت مراجعه نمایید.

قابل توجه کلیه دانشجویان:
شروع کلیه کلاس ها روز شنبه مورخه 06/07/1392 می باشد.
 

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون مقطع کاردانی :
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فناوریهای نوین ساختمان در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392  اقدام به پذیرش دانشجو ( بدون کنکور ) در مقطع کاردانی در رشته های ذیل می نماید .
1- کاردانی فنی معماری شهری
2- کاردانی حرفه ای معماری داخلی
3- شهرسازی
4- کاردانی فنی عمران (امور پیمانها)
5- کاردانی فنی عمران (نگهداری و مرمت ساختمان)
زمان ثبت نام ازمورخ27/5/92لغایت دوشنبه 03/6/92 در سایت سنجش www.sanjesh.org

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی:
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فناوریهای نوین ساختمان در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392  اقدام به پذیرش دانشجو ( بدون کنکور ) در مقطع کاردانی به کارشناسی،  در رشته های ذیل می نماید .
 1- کارشناسی معماری – طراحی محیط داخلی
 2- کارشناسی معماری – طراحی محیط بیرونی
 3- مهندسی عمران – ساختمان سازی
 4- مهندسی معماری طراحی فضاها و اماکن ورزشی
 زمان ثبت نام ازمورخ22/5/92لغایت دوشنبه 28/5/92 در سایت سنجش www.sanjesh.org
 

قابل توجه دانشجویان محترم:
به اطلاع می رساند با توجه به بخشنامه و به دلیل مراسم تحلیف ریاست جمهوری کلیه کلاسهای مورخه 13/05/92 روز یکشنبه لغو می باشد و دانشگاه تعطیل می باشد.
 

قابل توجه دانشجویان محترم:
شروع کلیه کلاس های پودمان تابستان برای کلیه ورودی ها مورخه 22/04/1392 می باشد.

اطلاعیه زمان ثبت نام وطریقه ثبت نام پودمان تابستان