پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

قابل توجه دانشجویان گرامی 
نظر به محدود بودن زمان انتخاب واحد ترم تابستان هر چه سریعتر جهت ثبت نام به واحد آموزش  مراجعه نمایید .
روابط عمومی مرکز علمی کاریردی هوشمند سازه

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به محدودیت ارائه دروس در تابستان فقط دروس (کارورزی، عمومی، مهارت مشترک و دروس اختصاصی که دانشجو با آن فارغ التحصیل می گردد)
هر چه سریعتر دروس درخواستی خود را به آموزش اعلام نمایید . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام ترم تابستان در تاریخ های 7 و 9و 10 تیرماه به واحد آموزش مراجعه فرمایید . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام ترم تابستان در تاریخ های 7 و 9و 10 تیرماه به واحد آموزش مراجعه فرمایید . 

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان تربیت بدنی آقایان که موفق به شرکت در آزمون نشده اند  روز یکشنبه مورخه 97/04/10  ساعت 10 برگزار می گردد . عدم حضور در جلسه امتحان بمنزله غیبت محسوب می گردد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس مبانی رایانه و برنامه نویسی مهندس قاسمی روز شنبه مورخه 97/04/16  ساعت 9 برگزار می گردد . عدم حضور در جلسه امتحان بمنزله غیبت محسوب می گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس رفع اشکال مبانی رایانه و برنامه نویسی مهندس قاسمی روز یکشنبه مورخه 97/04/10 از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت شرکت در امتحانات دروس (عملی و نظری و تحویل پروژه ) همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی الزامی است . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت شرکت در امتحانات ( دروس عملی و نظری و تحویل پروژه ) همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی الزامی است . 

سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر مبارک باد .

محتوای تغذیه