پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

حلول ماه پرخیر و برکت رمضان الکریم برتمامی مسلمانان جهان مبارک باد . 

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

بازدیدعلمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدیدعلمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

بازدید دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

رئیس مرکز همکاران و اساتید در گرامیداشت روز معلم

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

رئیس مرکز ، اساتید و همکارن در مراسم گرامیداشت روز معلم

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هوشمند سازه در نیم سال اول سال تحصیلی 98-1397 اقدام به پذیرش دانشجو (بدون کنکور) در مقاطع کاردانی و کارشناسی(مهندسی ) می نماید .
عناوین رشته های کارشناسی (مهندسی)
1- مهندسی فناوری عمران - ساختمان سازی
2- مهندسی معماری- طراحی و نوسازی بافت فرسوده
3- کارشناسی حرفه ای معماری - طراحی محیط داخلی

عناوین رشته های کاردانی
1- کاردانی حرفه ای معماری - معماری داخلی
2- کاردانی فنی معماری - معماری شهری

 میلاد حضرت مهدی(عج) منجی عالم بشریت برهمگان مبارک

محتوای تغذیه