پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

قابل توجه کلیه دانشجویان
جهت ورود به جلسات امتحان  ارائه کارت دانشجویی با برچسب(هولوگرام جدید) الزامی است در صورت عدم ارائه کارت از ورود به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد. .

قابل توجه دانشجویان
امتحان پايان ترم درس زبان تخصصی استاد کریم زاده (رشته اماکن ورزشی) روز یکشنبه مورخ 94/10/06 در همان ساعت کلاسی  برگزار ميگردد.
 

اسامی ذیل جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات با در دست داشتن کارت دانشجویی و تمبر 10000ریالی (قابل تهیه از بانک ملی )  فقط  روز های زوج  ابتدا به دبیرخانه جهت دریافت پرونده و سپس به معاونت آموزش جهت اخذ گواهی موقت مراجعه نمایند .

فارغ التحصیلان کاردانی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد سبزه ئی امروز سه شنبه مورخه 94/09/17 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع  کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد زهره ای امروز سه شنبه مورخه 94/09/17 برگزار نمی گردد . 

اسامی ذیل جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات با در دست داشتن کارت دانشجویی و تمبر 10000ریالی (قابل تهیه از بانک ملی )  فقط  روز های زوج  ابتدا به دبیرخانه جهت دریافت پرونده و سپس به معاونت آموزش جهت اخذ گواهی موقت مراجعه نمایند .

فارغ التحصیلان کاردانی

 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد بندلی زاده امروز سه شنبه مورخه94/09/10 برگزار نمی گردد.

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

محتوای تغذیه